سوییچ فشار بالا در دستگاه تصفیه آب soft water

 سوییچ فشار بالا در دستگاه تصفیه آب soft water در دستگاه های تصفیه آب سافت واتر ، یک سنسور یا سوئیچ وجود دارد که فشار بالای آب را تشخیص می دهد که به آن  سوییچ فشار بالا(HIGH Pressure Switch) گفته...