اتصال بین راهی شیلنگ مهره ای تصفیه آب سافت واتر

اتصال بین راهی شیلنگ مهره ای تصفیه آب سافت واتر برای ایجاد ارتباط و وصل کردن قطعات مختلف یک سیستم از اتصالات مختلفی استفاده می شود و انواع مختلفی دارند . به طور کلی اتصالات دستگاه تصفیه آب دو نوع...