مزیت فیلتر الیافی مرحله یک تصفیه آب خانگی سافت واتر

مزیت فیلتر الیافی مرحله یک تصفیه آب خانگی سافت واتر فیلتر الیافی ۱۰ اینچ سافت واتر که به آن فیلتر PP هم می گویند در مرحله اول دستگاه قرار می گیرد که از جنس مواد پروپیلنی می باشد. کار این...