کارایی هوزینگ در دستگاه تصفیه آب سافت واتر

کارایی هوزینگ در دستگاه تصفیه آب سافت واتر اگر به دستگاه تصفیه آب توجه کنید سه استوانه پلاستیکی را می بینید که  به صورت عمودی به دستگاه تصفیه آب وصل شده اند و فیلتر داخل آنها قرار گرفته اند و...