کلر موجود در آب

کلر موجود در آب : کلر موجود در آب یک سری معایب و مزایایی دارد که به توضیح آب می پردازیم : یکی از مزایای کلر این است که در صنعت تصفیه آب از آن برای گندزدایی ، آنتی باکتریال...