انواع آنتی اسکالانت در دستگاه های تصفیه آب صنعتی سافت واتر

انواع آنتی اسکالانت در دستگاه های تصفیه آب صنعتی سافت واتر در صنعت تصفیه آب گاهی اوقات در ممبران رسوب ایجاد می شود برای جلوگیری از این رسوب می توان از ماده شیمیایی به نام آنتی اسکالانت استفاده کرد. آنتی...