اتصال زانویی پمپ مهره ای در دستگاه تصفیه آب سافت واتر

اتصال زانویی پمپ مهره ای در دستگاه تصفیه آب سافت واتر زانویی یکی از انواع مختلف اتصالات است که از نظر ساختاری به دو نوع 45 و 90 درجه تقسیم می شوند. در سیستم های تصفیه آب خانگی برای وصل...