اتصال سه راهی در تصفیه آب سافت واتر

اتصال سه راهی در تصفیه آب سافت واتر در دستگاه تصفیه آب غیر از فیلترها، پمپ، مخزن ، دارای قطعات دیگری نیز هست که یکی از مهمترین اجزاء دستگاه تصفیه آب اتصالات هستند. یکی از اتصالات به نام اتصال سه...