شیر میکس در دستگاه های تصفیه آب سافت واتر

شیر میکس در دستگاه های تصفیه آب سافت واتر شیر میکس قطعه ای از دستگاه های تصفیه آب است که وظیفه تنظیم سختی آب را دارد. این شیر به طور معمول در بالای فیلتر چهارم یا همان فیلتر ممبران قرار...