برچسب: مشخصات فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب سافت واتر

معرفی ویژگی های فیلتر پست کربن سافت واتر

معرفی ویژگی های فیلتر پست کربن سافت واتر

معرفی ویژگی های فیلتر پست کربن سافت واتر فیلتر پست کربن سافت واتر در مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر نصب می شود و داخل آن از کربن فعال پودری اشباع شده است و فیلتر به صورت خطی...

وظیفه فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب سافت واتر

وظیفه فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب سافت واتر

وظیفه فیلتر پست کربن دستگاه تصفیه آب سافت واتر فیلتر پست کربن پنجمین فیلتر دستگاه تصفیه آب است و به صورت خطی یا inline تولید می شود ، در بالای دستگاه بعد از فیلتر ممبراین نصب می شود. ورودی  این...