فیلتر پست کربن سافت واتر مدل NEW-MY-2010

فیلتر پست کربن سافت واتر مدل NEW-MY-2010 در دستگاه تصفیه آب خانگی به روش اسمز معکوس سه فیلتر کربنی وجود دارد که دو تا آن یعنی فیلتر کربن اکتیو در مرحله دوم و فیلتر کربن بلاک در مرحله سوم قرار...