برچسب: پمپ تصفیه آب خانگی سافت واتر SOFTWATER

نحوه ی تست پمپ دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

نحوه ی تست پمپ دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

نحوه ی تست پمپ دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر در دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس به دلیل وجود فیلتر ممبران آب باید با فشار بالا وارد سیستم شود و اگر فشار آب وارد شده به فیلتر ممبران کم...

پمپ تصفیه آب خانگی سافت واتر SOFTWATER مدلTYP-2500

پمپ تصفیه آب خانگی سافت واتر SOFTWATER مدلTYP-2500

پمپ تصفیه آب خانگی سافت واتر SOFTWATER مدلTYP-2500 دستگاه های تصفیه آب مبتنی بر اسمز معکوس دارای فیلتری مهم به نام ممبران می باشند. عملکرد فیلتر ممبران با فشار بالای آب انجام می پذیرد. به همین جهت برای تامین فشار...