نمایندگی فروش هوزینگ فیلتر الیافی دستگاه تصفیه آب

نمایندگی فروش هوزینگ فیلتر الیافی دستگاه تصفیه آب یکی از قطعاتی که وجود آن در دستگاه تصفیه آب بسیار حائز اهمیت است هوزینگ ها می باشند. هوزینگ ها در واقع محفظه های استوانه ای شکل از جنس پلاستیک هستند. این...