معرفی ویژگی های فیلتر پست کربن سافت واتر

معرفی ویژگی های فیلتر پست کربن سافت واتر فیلتر پست کربن سافت واتر در مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر نصب می شود و داخل آن از کربن فعال پودری اشباع شده است و فیلتر به صورت خطی...